Vogel-Vrij Bestuur log-in

Vliegen als een vogel met de Stichting Vogel-Vrij

    Gehost door Flexwebhosting.nlVeiligheid en Vliegen met VOGEL-VRIJ


Voor de luchtvaart is internationale en nationale wetgeving van toepassing met veel regels waar iedereen zich aan moet houden en in Nederland worden deze gecontroleerd door onder andere de ILT Luchtvaart.

  

De vliegerij is in twee groepen verdeeld: de verkeersvliegerij ofwel de grote luchtvaart en de sportvliegerij ofwel de kleine luchtvaart. Die hebben de beschikking over verschillende delen van het luchtruim. Op vliegkaarten is een verplichte verdeling van het luchtruim aangegeven en in de praktijk worden de groepen uit elkaar gehouden met de hulp van de luchtverkeersleiding. De luchtverkeersleiding kan vanaf de grond via radar alle vliegbewegingen zien en kan via radiotelefonie instructies geven.


Om een vliegbewijs voor de sportvliegerij te halen, een zogenaamd brevet, moet de vlieger uitgebreide theoretische kennis opdoen van alle aspecten die met het vliegen te maken hebben. Navigeren, dat het lezen van kaarten en het bepalen van de vliegroute inhoudt, vliegtuigtechniek met de werking van de motor en de instrumenten en het kunnen inschatten of de weersomstandigheden voor de vlucht geschikt zijn. Voor ieder theoretisch vak doet de leerling examen.


In de praktische opleiding voor de sportvliegerij wordt veel aandacht besteed aan noodsituaties zoals het oefenen van een noodlanding of een voorzorgslanding om een noodsituatie te voorkomen. Tijdens het praktisch examen moet de leerling aantonen over vliegerschap te beschikken. Dat betekent een gedegen vluchtvoorbereiding, vooruit denken, op alles letten wat zich tijdens het vliegen voordoet, instrumenten in de gaten houden en vooral ook veel naar buiten kijken. Is er ander vliegverkeer in de buurt, zijn er obstakels zoals hoge gebouwen, fabriekstorens, zendmasten, elektriciteitskabels of windmolens. Kortom uitsluitend met het vliegen bezig zijn.


Als de piloot zijn/haar brevet wil houden dan zal deze een vastgesteld aantal uren per jaar moeten vliegen om de vaardigheid te onderhouden. Hij/zij moet dat samen met een bevoegd instructeur tijdens een vlucht aantonen.


Maar ook moet de vlieger periodiek (afhankelijk van zijn of haar leeftijd) medisch gekeurd worden. Daar zijn door de Rijksluchtvaartdienst speciale medische keuringsinstanties zoals de KLM voor aangewezen.


Niet alleen de vlieger wordt periodiek gekeurd, maar ook het vliegtuig, zoals de motoronderdelen, instrumenten, remmen, banden en de beweegbare delen van de vleugels. Ieder onderdeel moet na een aantal vlieguren worden nagekeken of worden vervangen. De monteur controleert na het onderhoud de prestaties van het vliegtuig door een testvlucht. Is alles in orde, dan behoudt het vliegtuig zijn zogenaamd luchtwaardigheidsbewijs. De monteurs van het onderhoudsbedrijf staan zelf ook weer onder strenge controle.

Het vliegtuig moet volgens internationale regels verzekerd zijn. Het bewijs daarvan moet samen met het luchtwaardigheidsbewijs en het logboek met de registratie van alle vluchten, tijdens een vlucht in het vliegtuig worden meegenomen. De politie, ILT Luchtvaart of de verkeersleiding van een vliegveld, moeten de vliegtuigpapieren altijd kunnen controleren.

Naast de vliegtuigpapieren dienen vliegers een vluchtvoorbereiding te hebben gemaakt met onder andere een navigatieplan, de actuele weersomstandigheden en een controleberekening van het totale gewicht van de passagiers inclusief de brandstof.


De piloten die door de Stichting Vogel-Vrij worden gevraagd hebben allemaal een groot aantal (internationale) vlieguren. Zij beschikken dan ook over voldoende actuele ervaring om de Vogel-Vrij vluchten veilig en met vliegerschap uit te voeren.Geniet van je vlucht en laat de wereld onder je!


Het Bestuur